از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
سه‌شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸۳
 

ترنم شبنم عشق

                              در حريم عاشقانه رمضان

                                                                        خجسته باد.

 

 

شهر رمضان... الذی انزلت فيه القرآن...

علیرضا علیمردانی

سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳
 

سلام. بچه ها من شرمندم سيستمم طبق معمول ذغالش تموم شده و نمی تونم بهتون سر بزنم....  ولی شما تنهام نذارين تا يه mainboarde جديد بخرم

                          

                                      اگر چنين درپی ات دويده ام

به عشق عاشقم نه بر وصال تو 

به ظلمت شبان بی فروغ من

خيال عشق خوشتر از خيال تو

                                                  

علیرضا علیمردانی

سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳
 

سلام. بچه ها من شرمندم سيستمم طبق معمول ذغالش تموم شده و نمی تونم بهتون سر بزنم....  ولی شما تنهام نذارين تا يه mainboarde جديد بخرم

                          

                                      اگر چنين درپی ات دويده ام

به عشق عاشقم نه بر وصال تو 

به ظلمت شبان بی فروغ من

خيال عشق خوشتر از خيال تو

                                                  

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]