از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤
 

تو به من خنديدي

و نمي دانستي

من به چه دلهره از باغچه همسايه

سيب را دزديدم

 

باغبان از پي من تند دويد

سيب را دست تو ديد

غضب آلوده به من كرد نگاه

سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاك

و تو رفتي و هنوز

سالها هست كه در گوش من آرام

                                               آرام

خش خش گام تو تكرار كنان

مي دهد آزارم

 

و من انديشه كنان

غرق اين پندارم

كه چرا

خانه كوچك ما

سيب نداشت

حميد مصدق

علیرضا علیمردانی

پنجشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٤
 

بيا باشيم/ با هم/ براي هم / كنار هم / به ياد هم

زنده / در هواي هم / فرياد / هم صداي هم / عاشق هم

* * * * *

سال نو شد / بيا همان باشيم / بيا عوض نشويم

بيا تحويل ندهيم / آنچه را گرفته ايم

از دست ندهيم / آنچه به دست آورده ايم

من وتو / تو و مرا!

ديگر به نوي چه حاجت است؟ / كه بين ما / كهنگي زيباتر است

بيا كهنه شويم / به پاي هم

و بمانيم / يار هم

تا انتهاي ابديت / فقط براي هم

* * * * *

ا ي آشناي احساس / تنها دليل حواس / و چشم هايم را لباس

تنها بيا باشيم / اي خاك وجودم را / طراوت شكوفه هاي گيلاس

تنها بيا باشيم / تا ديگر هيچ نگويم / به جز خدا را سپاس

 

علیرضا علیمردانی

سه‌شنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٤
۱۳۸۴
شادي هايت به بلنداي شب يلدا
و غم هايت به كوتاهي آن روز

پيروز باشي و پدرام
و ايام بكام

سال نو مبارك


علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]