از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤
 

ای کاش انحنای مژگانت

         تا انتهای ابدیت

                   نوازشگر گونه هایم بمانند

 

تا با آواز آغوشت

         که تنها موسیقی لحظات تنهایی من است٬

 

                      طراوت شبنم عشق را

                  - تا همیشه -

                                                در چشمانم نگاه دارم

 

                                                                                        عليرضا ع

 

علیرضا علیمردانی

شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤
 

خدایا

 حتی اگر در هیاهوی روزمرگی تو را از یاد ببرم

 تو مرا فراموش نخواهی کرد.

 

 خدایم!

 تو در تمامی مشکلات و دشواری های زندگی نیرو و اقتدار منی.

 

پس ای خجسته!

مرا متبرک گردان

           تا چیزی نگویم،

                            کاری نکنم ٬

                                      و به چیزی نیندیشم

                                                   که مایه ناخشنودی تو شود...

علیرضا علیمردانی

چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
 

 

و چنان شادانم

که آسمان وسعت شادی مرا می گريد...

 

اشک شوق آسمان...

 

و اندوه سفر

به ناگه

 سر می رسد...

 

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]