از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
یکشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٤
 

اين کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده است

اين دسته که بر گردن آن می بينی

                 دستس است که بر گردن ياری بوده است

علیرضا علیمردانی

شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
 

هيچ کس با هيچ کس سخن نمی گويد

                    که خاموشی به هزار زبان در سخن است

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]