از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

مبارکه... - غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢
مبارکه...
تو دانشگاه که خبری نبود لا اقل خودمون به همديگه تبريک بگيم دلمون خوش باشه

بچه ها روزتون مبارک...

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]