از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

سال نومبارک - غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸۳
سال نومبارک

سلام.سال نو مبارک. اميدوارم سالی خوب و سرشار از موفقيت درکنار خانواده پيش رو داشته باشيد...سال ميمون... سال تمديد خدمت رسانی ...

ميدانم، صبح فردا بهار خواهد شد

و ما جوانه خواهيم زد...

آرزومند ديدار تک تک شما    

عليرضا    

 

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]