از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

ای کاش... - غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
ای کاش...

كاش هيچوقت صبح نمي شد

كاش هرگز شب نمي رفت

كاشكي از چشماي ما

نور مهتاب نمي رفت

كاش ستاره خيال

 نمی رفت از پيش ما

يا نمي رسيد سحر

 نمي مرد بهار ما

كاشكي هيچوقت سپيده

 از شفق سر نمي زد

از شب خسته ما

مرغ دل پر نمي زد

كاش مي شد رؤياي ماه

 به حقيقت مي رسيد

نور مهتاب قشنگ

به روز از شب می رسيد.     

عليرضا

۶/۶/۸۱                                                                                                                              

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]