از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غريبه - غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳
غريبه

من دير آمدم، يا تو زود رفتی؟

                             من خوب نگفتم، يا تو بد گرفتی؟

                                                                      نمی دانم !

من دوست داشتن را صرف کردم،

  اما تو با خواستن غريبه بودی

می نگاشتم،‌ نمی خواندی

                          می گفتم،‌ نمی شنيدی

          می آمدم،  می رفتی

                                                 می مْردم، می خنديدی!

                 شب را با يادت صبح می کردم،

                                                   سپيده ات را نمی دميدی

ای کاش غريبه بودم!

                       و ديارت را،  نديده بودم

آن لحظه ها که آرام

                      طرح تو بر بوم جانم نقش می بست

ای کاش چهره ات را

                        من نکشيده بودم

                                         ای کاش چهره ات را

                                                                 هرگز نديده بودم!

عليرضا

۸۳/۶/۶

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]