از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
 

و من آموختم / چگونه آموختن را

                   چگونه هم بودن / هم نبودن را

                                     چگونه نگاه کردن  / ونديدن را

                                                      چگونه دل سپردن / و نسوختن را

 

تو به من آموختی

                     تو به من آموختی / چگونه عاشق شدن / ونگفتن را

                                                           چگونه دوست نداشتن / و گفتن را

 

حرف تو قلب مرا برد

                       آن لحظه که گفتی بياموز

                                                    فرق ساده بودن ،‌ با صادق بودن را

         بيش از آن که پيش از آن

                                 عشقت دلم را برده بود!

 

تو به من آموختی

                    تو به من آموختی /  ساده بودن افتخار نيست

 

پس من اکنون می روم

                        پس من اکنون می روم تا بياموزم

                                                          چگونه ساده نبودن و صادق بودن را

 

 عليرضا

۱۵/۶/۸۳

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]