از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
 
گفتم: عشق را بايد کشت... گفتند: نه... چرا؟!
مگر نشنيده اند؟!


وه چه شيرين است
بر سر گور تو ای عشق نيازآلود
پای کوبيدنفروغ فرخزاد
راستي قرار ۳ مهر يادتون نره www.3mehr.persianblog.ir
علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]