از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
سه‌شنبه ٥ آبان ،۱۳۸۳
 

در کوچه باد می آيد

         اين  ابتدای ويرانی است

آن روز هم که دستهای تو ويران شدند

                                                                           باد می آمد

ستاره های عزيز

       ستاره های مقوايی عزيز

وقتی در آسمان دروغ وزيدن می گيرد

 چگونه می توان به آيه های رسولان سر شکسته ايمان آورد؟!

 

التماس دعا

عليرضا

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]