از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
دوشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸۳
 
همه جا بروم
به بهانه تو
سر هر كو رسم
در خانه تو

همه جا دنبال تو مي گردم
كه تويي درمان همه دردم


يا ابا صالح
مددي
علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]