از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤
 

نگاهم به دوردست

در راه

مهم نيست

هر چه هست

قله را مي نگرم

ياد تو يك دست

اميد يك دست

كه در اين جاده هاي بلند و پست

نمي توان به مسير دل بست

بياباني سوزان

پي علفهاي خشكيده، گوسفندان

( راهنمايشان يك چوپان

- و سگي او را نگهبان - )

تك درختي سبز

پاي كوه هاي عريان

و سيم برقي

در آن ميان، از تير آويزان

و اينجا

چشم ها گريان

سينه ها سوزان

قلب ها آويزان

شانه ها خميده

زير سنگيني نگاه اين و آن

و دستها

پينه بسته ي سجده هاي شبانه

در آرزوي تو

بر آسمان

طلوع كن

اي خورشيد نهان

و مرا

از شكنجه هاي شبانه ي زندان

برهان!

 

                                                              عليرضا ع

 

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]