از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
 

 

و چنان شادانم

که آسمان وسعت شادی مرا می گريد...

 

اشک شوق آسمان...

 

و اندوه سفر

به ناگه

 سر می رسد...

 

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]