از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤
 

خدایا

 حتی اگر در هیاهوی روزمرگی تو را از یاد ببرم

 تو مرا فراموش نخواهی کرد.

 

 خدایم!

 تو در تمامی مشکلات و دشواری های زندگی نیرو و اقتدار منی.

 

پس ای خجسته!

مرا متبرک گردان

           تا چیزی نگویم،

                            کاری نکنم ٬

                                      و به چیزی نیندیشم

                                                   که مایه ناخشنودی تو شود...

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]