از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر........یادگاری که در این گنبد دوار بماند

غوغاي آرام عشق

غوغاي آرام عشق
جمعه ٤ فروردین ،۱۳٩۱
 

هیچ سال نویی ایده آل نخواهد بود

مگر اینکه تو تصمیم بگیری

آن را به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

بعد از 2 سال، باز هم عیدتون مبارک... !

علیرضا علیمردانی

[ خانه من | اقليم خاطرات | پست الكترونيك ]