غم دل

گفته بودم چو بيايی            غم دل با تو بگويم                      چه بگويم که غم از دل                                   برود چون تو بيايی                                            دوستان ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
3 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
14 پست
آبان 82
9 پست