سفر آغاز گشت
فاخرانه در لجنزار هوس لوليدي
!تا زيبندگي نام آدمي را شايد دلالتي باشي
دريغا عشقم
كه به دروغين آلت وفايت ازاله شد .
سفر ادامه يافت
بي شرمانه بر پهنه ي يخي تزوير لغزيدي
!تا منزلت نام آدمي را شايد دلالتي باشي
دريغا اعتمادم
كه به دروغين بند قولت اسير شد .
سفر پايان يافت
شادمانه در خوشي هاي لحظه ايي غرق گشتي
تا زيبندگي نام آدمي را شايد دلالتي باشي !
دريغا من
كه به دروغين نواي عشقت رقصيدم .
...و دريغا تو
كه هيچگاه نفهميدي
واينك
در آغازسفري بي همسفر
من متحيرانه منزلت نام آدمي را مي نگرم******


يه قرار وبلاگيه... اميدوارم برگزار شه

www.esfand83.persianblog.ir/ 1 نظر / 6 بازدید
نرگس شقایق قاصدک

سلام پسرم ...... شعرت زيبا بود ...... قرار وبلاگی هم هست ان شاءالله ........ به اميد ديدار