يا علی گفتيم و عشق آغاز شددير ؛ اما استوار آمده ام

/ 3 نظر / 9 بازدید
aram

در انتظار نخستين پيام: خاموش مانده ام

تیر

استوار بمان پس. موفق باشی

بابك دوكوشكاني

همه رفتند ارام و بي پروا از اين خانه تا تنهاي تنها شوم در اين زمانه تحملي ديگر بر من دل شكسته نيست تا به پايان ببرم اين سفر درداور را غريبانه