هیچ سال نویی ایده آل نخواهد بود

مگر اینکه تو تصمیم بگیری

آن را به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

بعد از 2 سال، باز هم عیدتون مبارک... !

/ 0 نظر / 12 بازدید