نگاهم به دوردست

در راه

مهم نيست

هر چه هست

قله را مي نگرم

ياد تو يك دست

اميد يك دست

كه در اين جاده هاي بلند و پست

نمي توان به مسير دل بست

بياباني سوزان

پي علفهاي خشكيده، گوسفندان

( راهنمايشان يك چوپان

- و سگي او را نگهبان - )

تك درختي سبز

پاي كوه هاي عريان

و سيم برقي

در آن ميان، از تير آويزان

و اينجا

چشم ها گريان

سينه ها سوزان

قلب ها آويزان

شانه ها خميده

زير سنگيني نگاه اين و آن

و دستها

پينه بسته ي سجده هاي شبانه

در آرزوي تو

بر آسمان

طلوع كن

اي خورشيد نهان

و مرا

از شكنجه هاي شبانه ي زندان

برهان!

 

                                                              عليرضا ع

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
shima

خيلی خوبه زمان باعث تنزل احساسات ادم نشه!بهت تبريک ميگم